Main navigation Tuesday, December 12, 2017 22:52:58 Vietnam (GMT+07)
 
Visitors
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 1,018,983

 

FOREIGN LANGUAGE CENTER

 
TEACHING STAFFS
1.     Nguyễn Văn Đều - Director
2.     Nguyễn Thị Hoài Hương - Teacher
3.     Nguyễn Ánh Dương - Teacher
4.     Trương Thị Thiên Hương - Teacher
 
CONTACT
Address
Office of Foreign Language Center
Ho Chi Minh Vocational College of Technology
502 Do Xuan Hop,  Phuoc Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
 
Tel.
08. 37314063
Fax
08. 3731 3828