Main navigation Tuesday, December 12, 2017 22:51:24 Vietnam (GMT+07)
 
Visitors
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 1,018,983

 

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS

 

TEACHING STAFF

  1. BA. Mai Thị Thúy  - Dean
  2. BA. Võ Thị Tươi Thắm  – Teacher
  3. BA. Hoàng Thị Hiền  – Teacher
  4. BA. Bùi Thị Hồng Hạnh  – Teacher
  5. BA. Nguyễn Đình Ngọc Thủy – Teacher

Contact:

Office of Department of Economics - Ho Chi Minh Vocational College of Technology
502 Do Xuan Hop,  Phuoc Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City