Main navigation Tuesday, December 12, 2017 22:57:27 Vietnam (GMT+07)
 
Visitors
Trực tuyến 32 Số lượt truy cập 1,018,983

 

 

OFFICE OF GENERAL ADMINISTRATION

 

 

Function:

Office of General Administration is as an adviser for Rector about organization, administration and management.

Personnel of General Administration Office:

 1. Nguyễn Thị Sang - Dean
 2. Trần Duy Đồng- Vice Dean
 3. Lê Thị Thành An - Staff
 4. Trần Đức Tuấn - Staff
 5. Trần Thị Quyền Linh - Staff
 6. Lý Thị Nghiệp - Staff
 7. Nguyễn Xuân Minh- Staff
 8. Trương Văn Ánh - Staff
 9. Trần Ngọc Hoàng Vũ - Staff
 10. Nguyễn Ngọc Hậu - Staff
 11. Bùi Anh Tuấn - Staff
 12. Phạm Văn Thái - Staff
 13. Võ Văn Nam - Staff
 14. Võ Chi - Staff
 15. Đặng Văn Hà - Staff
 16. Nguyễn Hồng Châu - Staff
 17. Nguyễn Vinh – Staff

Address:

Office of General Administration - Ho Chi Minh Vocational College of Technology.
502 Do Xuan Hop, Phuoc Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City.